Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kaddafiniň ýaraşyga gitmäge taýýardygy aýdylýar


Günorta Afrikanyň prezidenti Jeýkob Zumanyň aýtmagyna görä, Liwiýanyň dolandyryjysy Muammar Kaddafi NATO-nyň howa hüjümlerini togtatmak üçin ýaraşyga gitmäge taýýar.

Zuma bu baradaky çykyşyny düýn Mummar Kaddafi bilen Tripolide geçiren gepleşiklerinden soň etdi.

Fewral aýyndan bäri Kaddafiniň režimine garşy göreşýän gozgalaňçylar bolsa Kaddafi bilen islendik ýaraşygy inkär edýärler.

Gozgalaňçylar Kaddafiniň häkimiýetden gitmelidigini öňe sürýärler.
XS
SM
MD
LG