Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda çaga haklary hakda gürrüň edildi


Şenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçlarynyň ýerine ýetirlmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň nobatdaky maslahaty geçirildi.

Maslahatda “Çaganyň irki ösüşi we ony mekdebe taýýarlamak boýunça 2011-2015-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň milli maksatnamasyny iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň meseleleri we adam hukuklary ulgamyndaky degişli konwnsiýalary ýerine ýetirmek boýunça milli hasabatlaryň BMG-niň şertnamalaýyn edaralarynda diňlenişi barada gürrüň edildi.
XS
SM
MD
LG