Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanda bolan partlamalar 34 adamy öldürdi


Peşawarda bir-birinden birnäçe minut aratapawudy bilen partlan iki bomba azyndan 34 adamy öldürip, 100 çemesi adamy ýaradar etdi.

Bu partlamalaryň biri janyndan geçen bombaçynyň işidir öýdülýär we şäheriň syýasy edaralara hem harby jaýlara gür ýerinde boldy.

Bu hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz boýnuna almady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG