Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet bilen NATO Liwiýa boýunça ylalaşyp bilmedi


Duşenbe güni Orsýet bilen NATO Liwiýadaky harby kampaniýalar barada geçiren gepleşiklerinde anyk bir ylalaşyga gelip bilmediler.

Soçi şäherinde NATO-nyň Baş sekretary Anders Fog Rasmussen bilen geçiren gepleşiklerinden soň eden çykyşynda Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň Liwiýa baradaky rezolýusiýasynyň amala aşyrylyş meselesinde Orsýet bilen NATO-nyň ortak bir ylalaşyga gelip bilmändiklerini aýtdy.

Şol gürrüňi edilýän rezolýusiýa ses berlende, Orsýet oňa ses bermekden saklanypdy. Şondan bäri NATO-nyň Liwiýada alyp barýan howa hüjümlerine Orsýet öz nägileligini bildirip gelýär we bu ýurtdaky konfliktleriň gepleşikler ýoly bilen çözülmegine aýak direýär.

Düýnki geçirilen gepleşiklerde Ýewropanyň raketalardan goranyş sistemasy barada-da özara maslahat edildi. Ýöne bu meselede-de Orsýet bilen NATO heniz özara çözülmeli problemalaryň bardygyny mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG