Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Medwedew Ukrainanyň prezidenti bilen duşuşýar


Şu gün Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew bilen Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýanukowiç Soçi şäherinde gepleşik geçirerler diýlip garaşylýar.

Orsýetiň resmileri bu gepleşliklerde iki ýurduň hyzmatdaşlyklaryna degişli dürli meseleler barada maslahat ediljekdigini aýdýarlar.

Maglumata görä, gün tertibindäki meseleleriň hatarynda Ukrainanyň territoriýasyndaky Orsýetiň Gara deňiz flotunyň geljegi bilen baglanyşykly meseleler hem bolar.
XS
SM
MD
LG