Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukraina garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyny belleýär


Çarşenbe güni Ukraina garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyny belleýär. Bu ýyl dabara çärelerini harby paradsyz geçirmek kararyna gelindi.

Degişli karara ýurduň prezidenti Wiktor Ýanukowiç gol çekip, ony býujet serişdelerini tygşytlamagyň zerurlygy bilen esaslandyrdy.

Baýramçylyk feýerwerkleri ençeme şäherde ýatyrylmady.

Oppozisiýa aktiwistleri çarşenbe güni köpçülikleýin protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrypdy. Emma Kiýewiň okrug sudy 24-nji awgustda paýtagtyň merkezinde dürli syýasy guramalaryň aksiýa geçirmegini gadagan etdi.
XS
SM
MD
LG