Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Noýabrda Müsürde parlament saýlawlary geçiriler


Müsüriň harby häkimiýetleri Hosni Mubarek häkimiýetden çetleşdirilenden soň, ýurtda geçiriljek ilkinji parlament saýlawlarynyň möhletini yglan etdiler.

Parlamentiň aşaky öýüne saýlawlaryň 28-nji noýabrda, ýokarky öýüne 29-njy noýabrda başlanjakdygyny döwlet telewideniýesi habar berdi.

Kanun çykaryjylaryň ilkinji maslahatyna 2012-nji ýylyň martynda ýygnanyşmagyna garaşylýar.

Ýokary harby geňeş Müsürde parlament saýlawlaryndan soňam häkimiýet başynda galyp, ol täze prezident saýlawlaryna çenli hereket eder.

Prezident saýlawlarynyň Müsürde geçiriljek möhleti häzirlikçe belli däl.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG