Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýäniň ilatynyň ýedi milliarda ýetendigi yglan edildi


Şu gün Birleşen Milletler Guramasy dünýäniň ilatynyň ýedi milliarda ýetendigini yglan etdi.

Şu gün irden Filippinler ýedi millliardynjy çaganyň bu ýurtda dünýä inendigini yglan etdiler. Emma Birleşen Milletler Guramasy ýedi milliardynjy çaganyň anyk nirede dünýä inendigi barada heniz resmi beýanat etmedi.

Dogry 12 ýyl mundan ozal, 1999-njy ýylyň oktýabrynda Bosniýada dünýä inen Adnan Mewiç dünýäniň alty milliardynjy çagasy diýlip yglan edilipdi.
XS
SM
MD
LG