Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrakdaky partlamalarda azyndan 19 adam öldi


Penşenbe güni Yragyň Basra şäherinde yzly-yzyna amala aşyrylan üç sany bomba partlamasynda azyndan 19 adamyň ölüp, 70-e golaý adamyň ýaralanandygy barada maglumat alyndy.

Partlamalarda ejir çekenleriň aglabasynyň harbylardan we polisiýa işgärlerinden ybaratdygy aýdylýar.

Basra şäheriniň resmileri başda şäherin söwda bazarynda yzly-yzyna iki sany partlamanyň amala aşyrylandygyny, soňra partlamalaryň bolan ýerine adam mähellesi ýygnanandan soň, ýene bir partlamanyň ýüz berendigini aýdýarlar.

Partlamalaryň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.
XS
SM
MD
LG