Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moskwda we Sankt-Peterburgda müňlerçe adam proteste çykdy


Moskwanyň we Sankt-Peterburgyň köçelerine şu gün, Orsýetiň dawaly parlament saýlawlaryna protest bildirip, müňlerçe adam ikinji hepde ahyry demonstrasiýa çykdy.

Kommunist partiýanyň goldawçylarynyň 4 müň çemesi şu gün agşamlyk Kreml diwarlarynyň daş gyrasyna ýygnanady. Olar sesleriň gaýtadan sanalmagyny we hökümetiň işden çekilmegini talap etdiler.

Sankt-Peterburgyň merkezi meýdançasyna ýygnanan 3 müň çemesi adam bolsa, “Putinsiz Orsýet” diýen şygara gygyrdylar. Olar dürli partiýalaryň we toparlaryň agzalary.
XS
SM
MD
LG