Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsüriň paýtagtynda üç müň aýal-gyz ýöriş geçirdi


Sişenbe güni Kairiň merkezinde müňlerçe aýal demonstrasiýaçylar bilen bagly polisiýanyň we goşunyň zorluk hereketlerine protest bildirip, ýöriş gurnady.

Demonstrasiýaçy erkekler üç müň aýalyň töweregine halka bolup aýlandylar hem zorlugy ýazgarýan şygarlara gygyrdylar.

Soňky bäş günde Kairde bolan çaknyşyklarda graždan ilatdan 14 adam öldi.
XS
SM
MD
LG