Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Geçen ýyl BMG-niň işgärleri has köp öldürildi


BMG geçen ýylda öz işgärleriniň 2010-njy ýyla garanda has köp öldürilendigini aýdýar.

BMG-niň işgärler edarasynyň berýän maglumatyna görä, geçen ýyl guramanyň 35 işgäri, şol sanda 25 adaty graždan işgäri, dokuz sany parahatçylygy goraýjysy we bir harby maslahatçysy öldürilipdir. 2010-njy ýylda BMG-niň 15 işgäri heläk bolupdy.

BMG-niň işgärler edarasynyň başlygy Barbara Tawora-Jainçill guramany öz işgärlerini goramak üçin ýeterlik tagalla etmeýänlikde aýyplady.
XS
SM
MD
LG