Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistandaky çaknyşykda 18 adam heläk boldy


Pakistanyň Kurram şäherinde ýüze çykan ýaragly çaknyşygyň netijesinde yslam ekstremistlerinden 18 adamyň heläk bolandygy habar berilýär. Bu wakada Pakistanyň hökümet goşunlaryndan hem 7 adam heläk bolupdyr.

Pakistanyň häkimiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçileriň ýaraglanan topary Owganystan bilen serhetde ýerleşýän barlag-geçiriş punktyna hüjüm edipdirler.

Bu wakada ýene 3 esgeriň ýaralanandygy habar berilýär.

Kurram şäheri Pakistanyň iň howply ýerleriniň biri hasaplanýar. Diňe soňky hepdäniň dowamynda bu ýerde onlarça adam zorlugyň pidasy boldy.
XS
SM
MD
LG