Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gresiýanyň parlamentine gaýtadan saýlawlar geçirilýär


Ýekşenbe güni Gresiýada gaýtadan parlament saýlawlary geçirilýär. Ýakynda, 6-njy maýda parlamente geçirilen ozalky saýlawlarda ýurduň hiç bir partiýasy orunlaryň aglaba köplügine eýe bolup bilmändi.

Ykdysady problemalara çözgüt tapmak meselesinde bar bolan gapma-garşylykly garaýyşlar sebäpli, syýasy partiýalar parlamentde dolandyryjy koalisiýany-da döredip bilmediler.

Netijede, parlament dargadylyp, saýlawlary täzeden geçirmeklik karara edilipdi. Gresiýada geçirilýän bu gezekki parlament saýlawlarynda esasy bäsleşik Ýewropanyň banklaryndan karz alynmagyna garşy çykyş edýän “Syriza” partiýasy bilen konserwatiw “Täze Demokratik” partiýasynyň arasynda bolar diýlip garaşylýar.
XS
SM
MD
LG