Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Haj zyýaratçylary Arafat dagyna tarap ýola düşdüler


Köp sanly musulman Haj zyýaratynyň ikinji gününde Arafat dagyna tarap ýörişe başlady.

Arafat dagy Mekke şäheriniň gündogarynda ýerleşýär. Aýdylmagyna görä, ol ýerde 7-nji asyrda Muhammet pygamber özüniň soňky wagzyny edipdir.

Gün ýaşandan soň, zyýaratçylar Muzdalifah sebitine tarap ýola düşerler.

Şu ýylky Haj zyýaratyna üç milliona golaý zyýaratçynyň gelmegine garaşylýar.
şylýar.
XS
SM
MD
LG