Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsür: howpsuzlygy goramak barada buýruk berildi


Müsüriň prezidenti Muhammad Morsi 15-nji dekabrda geçjek Konstitusiýa referendumynyň öňünden goşuna “döwlet edaralaryny goramagy” buýurdy.

Ýekşenbe güni giçlik çap edilen perman goşun ofiserlerine graždan adamlary tussag etmäge ygtyýar berýär we olaryň “jemgyýetçilik tertip-düzgünini berjaý etmekde” polisiýa bilen hyzmatdaşlyk etmegini buýurýar.

Bu perman oppozisiýa birnäçe gün protest geçirip, planlaşdyrylýan referendumy we Morsiniň yslamçy ýaranlary tarapyndan taslanan täze konstitusiýany ýazgaranyndan soň çap edildi.
XS
SM
MD
LG