Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda partlamada 10 gyz heläk boldy


Owganystanyň gündogaryndaky Nangarhar welaýatynda ýüze çykan bomba partlamasynda on gyz heläk boldy. Bu barada ýerli resmiler habar berýär.

Çaparhar etrabynyň häkimi Muhammet Sedikiň beren maglumatyna görä, partlaýjy serişde gyzlaryň odun çöpläp ýören mahaly ýarylypdyr. Heläk bolan gyzlaryň 9-13 ýaş aralygyndadygy aýdylýar.

Bu iş boýunça derňew başladyldy.
XS
SM
MD
LG