Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pekinde howanyň hapalygy zerarly köp ýaşaýjylar öýlerinde galýarlar


Ýekşenbe güni Hytaýyň paýtagty Pekiniň ýaşaýjylarynyň aglabasy şäheriň howasynyň çakdanaşa hapalygy zerarly öz öýlerinde galýarlar.

Habar agentlikleri Pekindäki gazyň we tüssäniň çakdanaşa dykyzlygy zerarly hatda ýakyn aralykdaky zatlary görmekligiň-de kyndygyny habar berýärler.

20 million ilatly Pekindäki howanyň çakdanaşa hapa bolmagyna bu şäherdäki çakdanaşa köp ulaglaryň we zawod-fabrikleriň goýberýän himiki gazlary sebäp bolýar.
XS
SM
MD
LG