Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Iordanyň şasy parlamentde demokratik reformalara söz berdi


Iordanly saýlawçylar parlament saýlawlarynda dalaşgärleriň sanawdaky atlaryna seredýärler. Amman, 23-nji ýanwar, 2013.
Iordanly saýlawçylar parlament saýlawlarynda dalaşgärleriň sanawdaky atlaryna seredýärler. Amman, 23-nji ýanwar, 2013.
Ýekşenbe güni Iordanyň şasy Abdulla 2-nji täze saýlanan parlamentiň öňünde çykyş edip, demokratik reformalar barada söz sözledi. Ol ýurtda mundan beýläk-de demokratik reformalary ilerletmek ugrunda syýasat alyp barmaklyga söz berdi.

Şeýle hem, ol Iordanyň täze saýlanan parlamentini milli dialoglaryň ýola goýulmagynda “iteriji güýç” bolmaklyga çagyrdy.

Ýöne, şol bir wagtyň özünde-de, patyşa Abdulla premýer-ministri saýlamak hukugynyň indi parlamente degişlidigine hem garamazdan, bu işde özüniň-de rol oýnajakdygyny nygtady.

23-nji ýanwarda Iordanda geçirilen parlament saýlawlaryny bu ýurduň oppozision “Musulman doganlygy” partiýasy baýkotirledi. Netijede, saýlawlarda esasan garaşsyz biznesmenler, taýpa liderleri we režime ygraraly käbir beýleki syýasatçylar parlamente deputat saýlandy.
XS
SM
MD
LG