Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kerri Londonda gepleşikleri geçirýär


Birleşen Ştatlaryň täze saýlanan Döwlet sekretary Jon Kerri Günbatar Ýewropa we Ýakyn Gündogar ýurtlaryna edýän saparynyň çäginde, duşenbe güni Londona bardy.

Kerriniň Britaniýanyň premýer-ministri Deýwid Kameron we daşary işler ministri William Heýg bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Gepleşikleriň dowamynda ABŞ-ÝB gatnaşyklary, Siriýa, Eýran we Demirgazyk Koreýa meselelerine hem serediljekdigi aýdylýar.

Londondan soň Kerri Berlina barar.

Rime etjek saparynyň dowamynda Kerri Siriýanyň oppozisiýasyny goldaýjy ýurtlaryň maslahatyna-da gatnaşar.

Bu maslahatda graždanlyk urşunyň weýrançylygyny başdan geçirýän Siriýadaky syýasy geçiş prosesi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar diýlip garaşylýar.
XS
SM
MD
LG