Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rozybaý: Baýramçylyk ýadymyza düşenok


Soçi şäherindäki täjik zähmet migrantlary
Birinji maý zähmetkeşleriň halkara güni hökmünde bellenilýär. Eýsem daşary ýurtlarda zähmet çekip ýören türkmenistanly zähmetkeşler bu güni nähili belleýärler? Olaryň durmuş ýagdaýlary, isleg arzuwlary nämelerden ybarat?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, iki ýyldan bäri maşgalasyndan uzakda, Türkiýede zähmet migranty hökmünde işläp ýören türkmenistanly Rozybaý bilen söhbetdeş boldy.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG