Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gonamçylyklara üns artýar


Balkanabadyň etegindäki bir gonamçylyk
Türkmenistandan gowuşýan maglumatlara görä, soňky ýyllar ýurtdaky gonamçylyklaryň arassaçylygyna, durkuna üns artdyrylyp başlanypdyr. Ýerli ýaşaýjylar gonamçylyklaryň daş-töweregine bişen kerpiçden haýatlaryň örülendigini, käbir ýerlerde ýörite demir germewleriň hem tutulandygyny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň maglumatlaryny diňlemeň üçin, aşaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG