Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bosgunlar güni: Ýanyňyz bilen näme alardyňyz?

Eger-de siz duýdansyz ýagdaýda öýüňizi terk etmeli bolsaňyz, siz ýanyňyz bilen nämeleri alardyňyz? BMG-niň Bosgunlar boýunça edarasy (UNHCR), 20-nji iýunda bellenilýän Bütindünýä bosgunlar gününe gabatlap, ýokarky soragy dürli adamlara berdi. Şol bir wagtda, bu agyr sorag köp adamyň adaty durmuşynda duş gelýär. Merkezi Ýewropa döwletlerinde ýaşaýan bosgunlar, öýlerini terk edenlerinde, ýanlary bilen ilkinji nobatda alan zatlary barada gürrüň berýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG