Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Doktor: 'Hususy stamatologiýalar gerek'


Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrligi.
Şu aýyň başynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrliginde ýurtda lisenziýasyz iş alyp barýan hususy diş doktorlaryna garşy çäre görüljekdiginiň yglan edilmeginiň yzy bilen, eýýäm şeýle çäreleriň görlüp başlanandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar.

Türkmenistanda diş lukmanlaryna garşy görülýän häzirki çäreleriň, esasan, hususy diş lukmanlarynyň lisenziýasyz işlemekleri hem-de olaryň ilat arasynda gepatit keseliniň ýaýramagyna sebäp bolýandyklary bilen düşündirilýär.

Eýsem, bu çäreleriň şeýle meseleler bilen baglanyşdyrylmagy näderejede esasly we bu barada diş ugrundan spesialistler nähili pikir edýärler? Şu ýagdaýlar bilen gyzyklanyp Azatlyk Radiosy ozal Türkmenistanda diş lukmany bolup işlän we häzirki wagt daşary ýurtlaryň birinde ýaşaýan doktor Hajymuhammet bilen söhbetdeş boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG