Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyzlargül: "Türkmenistanda talantlar köýýär"


Bir sahna surata düşürilýär.
Ýakynda Türkmenistanda Medeniýet hepdeligi bellenilip geçildi. Hepdeligiň çäginde, 29-njy iýunda prezident G.Berdimuahemdowyň hem doglan gününe gabatlanyp uly konsert geçirilip, onda ýerli aýdymçylar bir hatarda, daşary ýurtly ýyldyzlar hem çykyş etdiler.

Bu aralykda geçen anna güni geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň lideri ýurduň medeniýet, esasan hem teatr pudagyny ösdürmelidigi, ony halkara derejesine çykarmalydygy barada aýratyn durup geçdi.

Eýsem, ýurduň sungaty ösdürmek barada ýerli ýaşaýjylar näme pikir edýär? Ozalky medeniýet işgäri, aşgabatly Ýazmedowa Gyzlargüliň beren maglumatlaryny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG