Sepleriň elýeterliligi

Un-çörek "henizem" mesele


Çörek ýapmakçy bolýan bir türkmen daýza
6-njy iýulda Türkmenistanda umuň, çöregiň we beýleki un önümleriniň bahalarynyň galdyrlanyna bir ýyl doldy. Şol wagt bahalary, resmi taýdan hiç ýerde yglan edilmezden, galdyrylmagy adamlaryň arasynda belli-bir nägileligiň döremegine sebäp bolupdy.

Eýsem, bir ýylyň dowamynda adamlar täze bahalar bilen öwrenişdimi?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG