Sepleriň elýeterliligi

Medeniýet işgärleri näme sebäpden çäreçi?


Türkmen halk sazanda-aýdymçylary
Düýn paýtagt Aşgabadyň Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýän Köpetdag stadionynda Garaşsyzlyk baýramyna taýýarlyk çäreleri başlandy. Bu dabara taýýarlyk çäreleri her ýyl adatça 1 aý öňünden başlanýar.

Şeýle çärelere talyplar mejbury gatnaşdyrylýar. Emma Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, medeniýet işgärleriniň bolsa şeýle dabara gatnaşmak üçin özaralarynda bäsleşýändigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy munuň sebäbi bilen gyzyklanyp, medeniýet işgärleriniň ussatlaryndan biri aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
XS
SM
MD
LG