Sepleriň elýeterliligi

Hurma: "Noutbuklar mugtmyka diýýärdik?"


Noutbukdan peýdalanýan mekdep okuwçysy
Türkmen hakimiýetleri 2011-nji ýylyň sentýabryndan başlap 1-nji klas okuwçylaryna noutbuk kompýuterini ulanmaga bermek barada karar çykarypdy. Türkmen metbugatynda habar berilmegine görä, bu noutbuklar çagalara prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sowgady hökmünde mugt berilýär.

Emma maryly 50 ýaşly Hurma daýzanyň aýtmagyna görä, onuň agtygyna we goňşylarynyň çagalaryna bu kompýuter mugt berlenok, hat-da çagalara şol kompýuterleri öýlerine alyp gitmäge-de rugsat berilmeýär.

Azatlyk Radiosynyň maryly Hurma daýza bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG