Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Janly tebigatyň milli muzeýi


Gökderedäki Janly tebigatyň milli muzeýine diňe aşgabatlylar däl, eýsem, ýurduň ähli etraplaryndan paýtagta gezelenje gelýänler hem dünýäniň dürli künjeklerinden getirilen täsin haýwanlara tomaşa etmäge barýarlar.

XS
SM
MD
LG