Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

N.Nurmämmedow: 'Gökdepe urşy barada kino edilse...'


Gökdepe urşunda türkmenleriň ulanan sowuk ýaraglary
Türkmenistanda 12-njy ýanwarda Hatyra güni bellenilýär. Türkmenisatanlylar bu gün ýurt ugrundaky uruşlarda wepat bolan watandaşlaryny ýagşylykda ýatlap, olaryň ruhuna doga-dileg edýärler.

Türkmenistanda watan ugrundaky söweşler diňe Gökdepede bolmady, eýsem Saragtda, Gazawatda, Garrygalada, Bendesende we beýleki ýerlerde hem ýurt üçin uruşlar boldy.

Ýöne bu uruşlaryň iň pajygalysy Gökdepe galasynda boldy diýip hasaplanýar. Azatlyk Radiosy bu söweşiň taryhyna bagyşlanan ýerli muzeýiň işi bilen gyzyklanyp, aşgabatly aktiwist N.Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG