Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

I.Ýagmyrow: “Magtymguly Pyragy biziň ýüregimizde”


Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky heýkeli.
Ýakynda Türkmenistanda geçirilen hökümet maslahatlarynyň biri Magtymguly Pyragynyň 290 ýyllygyny giňden, uly şowhun bilen bellemäge taýýarlyk görmäge bagyşlandy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem bu medeni çärä uly ähmiýet berip, munuň bilen baglylykda ýerli we halkara derejesinde degişli taýýarlyk işleriniň görülmegini tabşyrdy.

Mary welaýatynyň Ýolöten şäheriniň ýaşaýjysy 73 ýaşly Ýagmyrow Italmaz Magtymguly Pyragynyň 290 ýyllygyna görülýän taýýarlyklar, şeýle-de türkmeniň beýik şahyryna bolan öz garaýyşlary barada gürrüň berdi.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG