Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ilat ýazuwynyň netijeleri näme üçin aýdylmaýar?


Ilat ýazuwy barada ýaýradylan SMS maglumaty, 30-njy noýabr, 2012.
Türkmenistanda 2012-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazuwyndan bäri 14 aý geçdi, emma onuň netijeleri, ýagny ýurtdaky ilatyň anyk sany we beýleki zerur maglumatlar şindi hem halka ýetirilmeýär.

Eýsem ilat ýazuwynyň netijeleriniň çap edilmezliginiň sebäbi näme bolup biler?

Resmi Aşgabat näme üçin ýurtdaky ilatyň hakyky sanyny ilatdan gizlin saklaýar?

Azatlyk Radiosy bu soragy ýerli synçy, ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG