Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Medeniýet öýlerimiz ýeterlik"


Türkmenabatdaky gurluşyk meýdançasy
Lebap welaýatynda ençeme täze binalary gurmak boýunça tenderler yglan edildi. Şol guruljak desgalaryň aglabasynyň medeniýet öýleridigi bellenilýär.

Emma ýaşaýjylar sebitde bu görnüşli desgalaryň eýýäm ýeterlikdigini, ozalkylaryň hem ulanylman boş durandygyny aýdýarlar.

Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG