Sepleriň elýeterliligi

"Medeniýet öýlerimiz ýeterlik"


Türkmenabatdaky gurluşyk meýdançasy
Lebap welaýatynda ençeme täze binalary gurmak boýunça tenderler yglan edildi. Şol guruljak desgalaryň aglabasynyň medeniýet öýleridigi bellenilýär.

Emma ýaşaýjylar sebitde bu görnüşli desgalaryň eýýäm ýeterlikdigini, ozalkylaryň hem ulanylman boş durandygyny aýdýarlar.

Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG