Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

8-nji mart: Jaý eýeleri nämä görä saýlandy?


Aşgabat şäherindäki "elitka" diýlip atlandyrylýan ýaşaýyş jaýlary
Türkmenistanda 8-nji mart baýramçylygy mynasybetli sekiz çagaly zenanlara ýaşaýyş jaý sowgat berildi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.

Bu jaýlar sekiz çagaly zenanlaryň ählisinemi ýa-da käbirlerine berildi? Käbir zenanlara berilýän bolsa, olar nämä görä saýlanýarlar?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG