Sepleriň elýeterliligi

A.Bugaýew: "Lukmanlaryň tejribesi ýetenok"


Lukmanlar.
Adamyň saglygy bilen bagly duýdansyz nähoş ýagdaý ýüze çyksa, ilatyň ilki bilen ýüz tutýan ýeri keselhanadyr hassahanalaryň ilkinji tiz kömek merkezleri. Eýsem, ilat keselhanalardaky bu merkeze ýüz tutanda, olara berilýän tiz kömegiň tizligi nähili? Bu keselhanalardaky bu merkezleriň işleýşi nähili?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, bu tejribäni başdan geçiren aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG