Sepleriň elýeterliligi

N.Nurmämmet: "Käbir dermanlar tapylmaýar"


Däri-dermanlar
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda ýurtda käbir dermanlaryň tapdyrmaýandygy aýdylýar. Golaýda Lebap welaýatynyň keselhanalarynyň birinde gemodializ enjamynyň ýetmezçilik edendigi, munuň netijesinde hem ençeme hassanyň agyr güne düşendigi bellenilipdi.

Azatlyk Radiosy ýurtdaky bu mesele bilen gyzyklanyp, ýerli synçy Nurberdi Nurmämmet bilen bu barada ýakyndan şaýat bolan bir wakasy hakda söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG