Sepleriň elýeterliligi

Altynaý: Gumlukdan berilýän mellek daş bolýar


Türkmenistan
Lebap welaýatynyň ýaşaýjylary soňky döwürde obalardan mellek berilmeýändigini gürrüň berýärler. Azatlyk Radiosynyň Lebaply söhbetdeşi Garaşsyzlyk etrabynyň ýaşaýjysy Altynaý diňe çölüň-gumuň içinden ýer hödürlenýändigini aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG