Sepleriň elýeterliligi

Türkiýede daşary ýurtlular bilen bagly ýagdaýlary hem öz içine alýan täze kanun çykdy. Bu kanunda Türkiýede bikanun ýaşaýan zähmet migrantlary barada hem dürli maddalar bar.

Türkiýe, türkmenistanly migrantlaryň hem köpçülikde ýerleşýän ýurdy bolansoň, "Dünýä türkmenleri" gepleşigimizde bu kanun bilen bagly türkmenistanlylaryň arasynda dörän soraglara jogap agtardyk.

Ol jogaplary bilmek üçin aşakdaky söhbetdeşligi diňläň we öz pikirleriňizi paýlaşyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG