Sepleriň elýeterliligi

Aýşa: Köprimiz ýykylyp ýatyr


Ýykylan köpri, Mary welaýatynyň Ýölöten etraby.
Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň ýaşaýjylary köçeleriň, köprileriň ýaramazlygyndan kösenýändigini adýarlar, şol bir wagtda-da ýollary abatlamak üçin ýaşaýjylardan puluň hem alynýandygyny gürrüň berýärler. Bu barada “Rahat” daýhan birleşiginden Aýşa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG