Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aktiwistiň dogany Türkmenistandan goýberilmedi


“Türkmen Inisiatiwasy” guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatullin, Praga.
Düýbi Wenada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy “Türkmen Inisiatiwasy” guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulliniň doganyna Türkmenistanyň daşyna syýahat etmek gadagan edildi. Adam hukuklaryny goraýjy “HRW” we “Amnesty International” guramalarynyň ýaýradan beýannamasyna görä, Ruslan Tuhbatullin 10-njy aprelde Aşgabatdan Stambula uçmakçy bolanda serhet gözegçileri onuň özüniň we 9 ýaşly oglunyň atlarynyň ýurtdan çykmagy gadagan edilen adamlaryň sanawynda görkezilendigini aýdyp, ýurtdan çykarmandyrlar.

Azatlyk Radiosy adam hukuklaryny goraýjy Farid Tuhbatullin bilen söhbetdeş bolup, onuň öz doganynyň ýüzbe-ýüz bolan ýagdaýy barada gürrüň bermegini sorady.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:18 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG