Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özgerdilen 'Birinji park'

Paýtagtyň “Aşgabat” medeni dynç alyş seýilgähi, il içinde has köp "birinji park" diýip atlandyrylýar. Bu parkyň durky täzelenip, onda çagalar üçin birnäçe attraksionlar gurulupdyr. Şeýle-de parkyň çäginde “Dinozawrlar jeňňeli” bölümi hem bar. Bu ýerdäki dinozawrlar emeli janlandyrylyp olar dürli hereketleri edip, dürli sesleri çykarýarlar. "Aşgabat" seýilgähiniň düýbi 1887-nji ýylda tutuldy. 1890-njy ýylda "Ofiserler parky" diýip bu park döredilýär. Sowet döwründe bu park "Lenin" adyny göterýän eken. e

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG