Sepleriň elýeterliligi

"Şu ýylyň bugdaýy birje gezek suw içdi"


Daşoguz welaýaty
Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Azatlyk Raidosy bilen söhbetdeşliginde suw ýetmezçiligi zerarly şu ýyl hasyla garaşmaýandygyny gürrüň berdi.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabyndan öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran daýhan zenan bilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG