Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabadyň wokzaly...


Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, ýurtda ilatyň otly biletlerini tapmakda we ony satyn almakda uly bökdençlikler bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Wideo ýazgyda Aşgabadyň wokzalynda otly biletini almak üçin nobata duran ýolagçylary görýärsiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG