Sepleriň elýeterliligi

​“Şol bileti wokzaldan tapmak mümkin däl”


Aşgabadyň otly menzili.
Türkmenistanda otly biletini tapmak mydamada kyn, emma gürrüňi edilýän bilet “VIP” wagonlara niýetlenen bolsa bu hasam kyn. Şol kynçylyklar ýaz aýlarynda hasam artýar.

Aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew mundan iki gün ozal Aşgabatdan Balkana şol “VIP” wagonlarda sapar etdi. Ol bu bileti nähili alandygyny we şeýle biletleri nähili alyp bolýandygy barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG