Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda neşirýat, çaphana işinde uly mümkinçilikleriň döredilendigi aýdylýar. Şol bir wagtda türkmen ýazyjylarynyň bir toparynyň resmi taýdan yglan edilmedik gara sanawa salnyp, kitap neşir etmekden, okyjylaryna täze eserlerini hödürlemekden mahrum bolandygy hem aýdylýar.

Ýöne soňky ýyllar bu diýilýän gadaganlygyň birneme gowşandygy, käbir ýazyjylaryň eserleriniň döwlet neşirýatlarynda çap edilip, okyjylara ýetirilendigi barada hem habarlar gelip gowuşýar.

Eýsem şu günki günde türkmen ýazyjylarynyň täze eserleriniň kitap edilip çykarylmagynda nähili ilerlemeler ýa-da bökdençlikler bar?

Azatlyk radiosy bu barada Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazyjysy, Türkmenistanda çykýan kitaplar bilen içgin gyzyklanýan neşirýatçy Akmuhammet Welsapar bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG