Sepleriň elýeterliligi

“Türkmenistanda wagtym başga dünýäde ýaşaýan ýalydym”


Türkmenistanda ýaşap gaýdan amerikaly “Türkmenistanda wagtym başga dünýäde ýaşaýan ýalydym” diýýär.

Türkmenistanda döwlet eýeçiliginde birnäçe tele-radio kanal bar we her gün ençeme gazet çap edilýär. Emma türkmen metbugatynda dünýäde bolup geçýän wakalaryň beýan edilmeýändigi aýdylýar.

Türkmenistanda iňlis dili mugallymy bolup işlän amerikaly Silas Dean.
Türkmenistanda iňlis dili mugallymy bolup işlän amerikaly Silas Dean.

Eýsem, Türkmenistanda ýaşap gaýdan daşary ýurtlular türkmen metbugaty barada näme pikirde?

​Azatlyk Radiosy 2004-2006-njy ýyllarda we 2009-2010-njy ýyllar aralygynda iňlis dili mugallymy bolup işlän amerikaly Silas Dean bilen söhbetdeş bolup, onuň türkmen metbugaty baradaky pikir-garaýyşlary bilen tanyş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG