Sepleriň elýeterliligi

“Adalatda” adalat nähili?


"Adalatda" gazetinden bir bölek

Türkmenistanda takmynan 40 sany gazetdir-žurnallar çap edilýär. “Adalat” gazeti hem şolaryň biri. Türkmenistanyň “Adalat” gazeti adyndan hem mälim bolşy ýaly adalatyň tarapyny tutýan, raýatlaryň arz-şikaýatlary barada maglumatlaryň çap edilýän gazeti bolmaly.

Eýsem, häzirki wagt bu gazetiň halk içinde meşhurlygy nähili? Raýatlaryň bu gazete ýazýan arz-şikaýatlaryna çözgüt tapylýarmy?

Azatlyk Radiosy şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG