Sepleriň elýeterliligi

Açylowa: Mejbury abunaçylyk dowam edýär


Türkmen gazetleri

10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň gazet-žurnallaryna abuna bolmagyň mejbury görnüşde amala aşyrylýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Habar berilişine görä, döwlet işgärleriniň, studentleriň we hatda daýhanlaryň ýazylmaga borçly edilýän neşirleriň görnüşleri we sany resmiler tarapyndan kesgitlenýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sotan Açylowa Türkmenistandan gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG