Sepleriň elýeterliligi

“Türkmenabatda diňe iki kiosk bar”


“Türkmenabatda diňe iki kiosk bar”.

Türkmenistanda ençeme gazetdir-žurnallar çap edilýär. Olaryň arasynda “Mugallymlar”, “Adalat”, “Esger” ýaly gazetler bar.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda olaryň okyjylarynyň azdygy aýdylýar. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde gazet-žurnal satýan diňe iki dükanyň bardygy habar berilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG