Sepleriň elýeterliligi

Dil gurultaýyndan 60 ýyl geçdi


Türkmen dili neşriniň sahypasy

Türkmen diliniň lingwistik gurultaýynyň geçirilenine 60 ýyl boldy. Şondan bäri türkmen dilçilerinde türkmen diliniň düzgünlerini resmi derejede maslahat etmäge mümkinçiligiň bolmandygy aýdylýar. Dildäki özgerişleriň düzgünleşdirilmeginiň nähili kadalary bar? Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG